Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

DSO-226-13/20 - Postępowanie wykonawcze „DOSTAWA URZĄDZEŃ WIELOF. NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH”

Nr postępowania: DSO-226-13/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 9 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A4 MONO.

Termin składania ofert:

  • 2020-11-19 godz. 14:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-11-19 godz. 14:00

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych A4 MONO.
  2. Postępowanie wykonawcze prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-44/2020 zawartej w dniu 06.11.2020 r.

Termin wykonania:

  • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do dnia 08.12.2020 r.

Załączniki

  1. Informacja z otwarcia ofert (2020-11-20 15:36) - (pdf) - 0,7MB
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2020-11-20 15:36) - (pdf) - 0,7MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2020-11-20 15:29
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-11-20 15:36:53
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-11-20 15:47:24
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2021-05-06 12:55:31

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności