Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

DSO-226-10/20 - Postępowanie wykonawcze pn. „DOSTAWA MONITORÓW NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH”

Nr postępowania: DSO-226-8/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 2 sztuk monitorów typ 2 - do 21,5”- standardowych.

Termin składania ofert:

  • 2020-11-19 godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-11-19 godz. 12:00

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk monitorów typ 2 - do 21,5”- standardowych.
  2. Postępowanie wykonawcze prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-20/2020 zawartej w dniu 22.09.2020 r.

Termin wykonania:

  • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do dnia 08.12.2020 r.

Załączniki

  1. Informacja z otwarcia ofert (2020-11-20 16:09) - (pdf) - 0,2MB
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2020-11-20 16:09) - (pdf) - 0,3MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2020-11-20 15:20
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-11-20 16:10:04
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2021-05-06 12:55:45

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności