Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

DSO-226-8/20 - Postępowanie wykonawcze pn. „DOSTAWA WOKAND NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH”

Nr postępowania: DSO-226-8/20

Przedmiot postępowania:

  • Dostawa 4 sztuk wokand typ 1 .

Termin składania ofert:

  • 2020-11-19 godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

  • 2020-11-19 godz. 09:00

Opis postępowania:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk wokand typ 1.
  2. Postępowanie wykonawcze prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach Umowy ramowej nr WZP-43-17/2020 zawartej w dniu 04.09.2020 r.

Termin wykonania:

  • Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do dnia 08.12.2020 r.

Załączniki

  1. Informacja z otwarcia ofert (2020-11-20 15:42) - (pdf) - 0,2MB
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2020-11-20 15:43) - (pdf) - 0,2MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2020-11-20 15:13
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-11-20 15:43:19
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-11-20 15:44:11
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2021-05-06 12:55:51

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności