Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

DSO-226-5/20 - Modernizacja zestawu Systemu ReCourt do aktualnej wersji

Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=9860829

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2020-09-25 14:08
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-09-25 14:10:55
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-09-25 14:11:08
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2021-05-06 12:56:58

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności