Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

DSO-226-3/20 - Remont pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Łomży

2020-09-08 - Dodano "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki

 1. Ogłoszenie opublikowane w BZP język polski (2020-08-04 15:02) - (pdf) - 7 MB
 2. SIWZ język polski (2020-08-04 15:03) - (pdf) - 10 MB
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty język polski (2020-08-04 15:03) - (doc) - 48 KB
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór oświadczenia język polski (2020-08-04 15:03) - (doc) - 37 KB
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej język polski (2020-08-04 15:03) - (doc) - 38 KB
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz robót język polski (2020-08-04 15:04) - (doc) - 36 KB
 7. Załącznik nr 5 Projekt Budowlany Remont Sądu Okręgowego w Łomży język polski (2020-08-04 15:04) - (zip) - 35 MB
 8. Załącznik nr 6 Projekt Budowlany Remont Instalacji Elektrycznych Sądu Okręgowego W Łomży język polski (2020-08-04 15:04) - (zip) - 2 MB
 9. Załącznik nr 7 Projekt Wykonawczy Remont Instalacji Elektrycznej Budynku Sądu Okręgowego w Łomży język polski (2020-08-04 15:05) - (zip) - 3 MB
 10. Załącznik nr 8 Remont Przystosowawczy Budynku C Sądu Okręgowego w Łomży język polski (2020-08-04 15:05) - (zip) - 1 MB
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiar klatka schodowa i pokoje w skrzydle bocznym język polski (2020-08-04 15:06) - (pdf) - 8 MB
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót roboty przy sanitariacie publicznym język polski (2020-08-04 15:06) - (pdf) - 7 MB
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót Instalacje elektryczne zasilane z rozdzielnicy T-7 język polski (2020-08-04 15:06) - (pdf) - 8 MB
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar robót Instalacje elektryczne zasilane z rozdzielnicy T-8 język polski (2020-08-04 15:07) - (pdf) - 8 MB
 15. Załącznik nr 13 Przedmiar robót Budynek C język polski (2020-08-04 15:07) - (pdf) - 8 MB
 16. Załącznik nr 14 do SIWZ STWiOR architektura język polski (2020-08-04 15:07) - (doc) - 119 KB
 17. Załącznik nr 15 SIWZ STWiOR branża elektryczna język polski (2020-08-04 15:08) - (pdf) - 544 KB
 18. Załącznik nr 16 do SIWZ Wykaz osób język polski (2020-08-04 15:08) - (doc) - 37 KB
 19. Załącznik nr 17 do SIWZ Wzór umowy dla części 1 język polski (2020-08-04 15:10) - (pdf) - 6 MB
 20. Załącznik nr 1 do Umowy język polski (2020-08-04 15:10) - (docx) - 13 KB
 21. Załącznik nr 18 do SIWZ Wzór umowy dla części 2 język polski (2020-08-04 15:11) - (pdf) - 3 MB
 22. Załącznik nr 19 do SIWZ Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków język polski (2020-08-04 15:11) - (pdf) - 1 MB
 23. załącznik nr 20 do SIWZ Wzór oświadczenia język polski (2020-08-04 15:11) - (doc) - 32 KB
 24. Załącznik nr 21 do SIWZ Harmonogram robót język polski (2020-08-04 15:12) - (docx) - 13 KB
 25. Załącznik nr 22 do SIWZ Pozwolenie na budowę język polski (2020-08-04 15:12) - (pdf) - 1 MB
 26. Pytania i odpowiedzi - wszyscy uczestnicy postępowania język polski (2020-08-12 09:24) - (pdf) - 387 KB
 27. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP język polski (2020-08-20 11:12) - (pdf) - 371 KB
 28. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty język polski (2020-09-08 15:35) - (pdf) - 479 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2020-08-04 15:00
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-08-04 15:12:35
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-08 15:35:54
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2021-05-06 12:57:23

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności