Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

DSO-226-3/20 - Remont pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Łomży

2020-09-08 - Dodano "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Załączniki

 1. Ogłoszenie opublikowane w BZP (2020-08-04 15:02) - (pdf) - 7,9MB
 2. SIWZ (2020-08-04 15:03) - (pdf) - 10,1MB
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty (2020-08-04 15:03) - (doc)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór oświadczenia (2020-08-04 15:03) - (doc)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (2020-08-04 15:03) - (doc)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz robót (2020-08-04 15:04) - (doc)
 7. Załącznik nr 5 Projekt Budowlany Remont Sądu Okręgowego w Łomży (2020-08-04 15:04) - (zip) - 35,2MB
 8. Załącznik nr 6 Projekt Budowlany Remont Instalacji Elektrycznych Sądu Okręgowego W Łomży (2020-08-04 15:04) - (zip) - 2,4MB
 9. Załącznik nr 7 Projekt Wykonawczy Remont Instalacji Elektrycznej Budynku Sądu Okręgowego w Łomży (2020-08-04 15:05) - (zip) - 3,8MB
 10. Załącznik nr 8 Remont Przystosowawczy Budynku C Sądu Okręgowego w Łomży (2020-08-04 15:05) - (zip) - 1,2MB
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ Przedmiar klatka schodowa i pokoje w skrzydle bocznym (2020-08-04 15:06) - (pdf) - 9MB
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót roboty przy sanitariacie publicznym (2020-08-04 15:06) - (pdf) - 8MB
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robót Instalacje elektryczne zasilane z rozdzielnicy T-7 (2020-08-04 15:06) - (pdf) - 9MB
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar robót Instalacje elektryczne zasilane z rozdzielnicy T-8 (2020-08-04 15:07) - (pdf) - 9MB
 15. Załącznik nr 13 Przedmiar robót Budynek C (2020-08-04 15:07) - (pdf) - 9MB
 16. Załącznik nr 14 do SIWZ STWiOR architektura (2020-08-04 15:07) - (doc) - 0,1MB
 17. Załącznik nr 15 SIWZ STWiOR branża elektryczna (2020-08-04 15:08) - (pdf) - 0,5MB
 18. Załącznik nr 16 do SIWZ Wykaz osób (2020-08-04 15:08) - (doc)
 19. Załącznik nr 17 do SIWZ Wzór umowy dla części 1 (2020-08-04 15:10) - (pdf) - 6,3MB
 20. Załącznik nr 1 do Umowy (2020-08-04 15:10) - (docx)
 21. Załącznik nr 18 do SIWZ Wzór umowy dla części 2 (2020-08-04 15:11) - (pdf) - 3,1MB
 22. Załącznik nr 19 do SIWZ Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (2020-08-04 15:11) - (pdf) - 1,7MB
 23. załącznik nr 20 do SIWZ Wzór oświadczenia (2020-08-04 15:11) - (doc)
 24. Załącznik nr 21 do SIWZ Harmonogram robót (2020-08-04 15:12) - (docx)
 25. Załącznik nr 22 do SIWZ Pozwolenie na budowę (2020-08-04 15:12) - (pdf) - 2MB
 26. Pytania i odpowiedzi - wszyscy uczestnicy postępowania (2020-08-12 09:24) - (pdf) - 0,4MB
 27. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (2020-08-20 11:12) - (pdf) - 0,4MB
 28. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2020-09-08 15:35) - (pdf) - 0,5MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2020-08-04 15:00
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-08-04 15:12:35
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-09-08 15:35:54
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2021-05-06 12:57:23

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności