Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 142/20

Wnioskodawca Bogdan Wojciech Drzewiecki,
Sąd Rejonowy w Zambrowie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 142/20.

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Bogdana Wojciecha Drzewieckiego.

  1. ogłasza, że w dniu 30 czerwca 2020r. zostało wydane postanowienie  dotyczące sporządzenia spisu inwentarza spadku po Dorocie Drzewieckiej (PESEL 65040407701), c. Jana i Teresy, zmarłej w dniu 24 stycznia 2020 r. w Zambrowie, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Zambrów ul. Grunwaldzka 6/16;

  2. poucza, że:
    Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  

 Sędzia
Tomasz Makaruk

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2020-07-01 08:43
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-07-01 08:47:43
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-07-01 08:51:00

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090