Sąd Rejonowy w Zambrowie

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Zambrowie

Z uwagi na wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz w ramach działań zapobiegawczych prosimy aby informacje o sprawach zawisłych w Sądzie Rejonowym w Zambrowie pozyskiwane były drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w:

Jednocześnie apeluje się aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, gdzie odnotowano chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 lub miały kontakt z takimi osobami,  powstrzymały się od stawiennictwa w sądzie i poinformowały o tym drogą telefoniczną bądź mailową Kierownika Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu
na zarejestrowanie sprawy lub pracownika Biura Podawczego.

W przypadku wyznaczenia terminu rozprawy osoby, o których mowa powyższej, tj. strony postępowania oraz pełnomocnicy, mogą złożyć wniosek o jej odroczenie, a świadkowie i biegli
o usprawiedliwienie nieobecności.

 

Informacje o zdjętych z wokandy sprawach w dniach od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020r. włącznie rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Zambrowie można uzyskać w Sekretariacie I, II i III Wydziału Sądu Rejonowego w Zambrowie drogą telefoniczną bądź elektroniczną.

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Tomasz Makaruk dnia: 2020-03-12 16:57
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-12 17:00:12

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090