Sąd Okręgowy w Łomży

UWAGA!

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku
z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, że w związku z wydanymi zaleceniami przez Ministra Zdrowia dotyczącymi stosowania sanitarnych środków ochronnych od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania, obowiązuje nakaz zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej.
Osoby wchodzące do budynku Sądu, wezwane na rozprawę lub badania (np. w charakterze świadka, uczestników postępowania, pełnomocników, obrońców, świadków), zobowiązane będą do noszenia maseczki.

Informację telefoniczną dotyczącą zdjętych rozpraw można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów:

 • I Wydział Cywilny –  tel.: 86 215 42 33, e-mail: wcywilny@lomza.so.gov.pl 
 • II Wydział Karny –tel.: 86 215 42 40, e-mail: wkarny@lomza.so.gov.pl 
 • III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – tel.: 86 215 42 60, e-mail: wpius@lomza.so.gov.pl 
 • Sekcja Penitencjarna- tel. 86 21 542 50, e-mail: spenitencjarna@lomza.so.gov.pl 
 • Biuro Obsługi Interesantów – tel. 86 215 42 48 , e-mail: boi@lomza.so.gov.pl 

Załączniki

 1. Zarządzenie Nr A-021-8/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Okręgowym w Łomży w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (2021-03-05 18:43) - (pdf) - 0,1MB
 2. Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 30 października 2020 r. w sprawie podjęcia działań organizacyjnych w Sądzie Okręgowym w Łomży związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (2020-11-03 09:36) - (pdf) - 0,1MB
 3. Zarządzenie Nr A-021-26/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Okręgowym w Łomży w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (2020-05-27 12:13) - (pdf) - 4,1MB
 4. Zarządzenie Nr A-021-24/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Sądzie Okręgowym w Łomży w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (2020-05-18 15:22) - (pdf) - 2,4MB
 5. Zarządzenie Nr A-021- 21/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 23 kwietnia 2020 r w spawie odwołania wyznaczonych terminów wokand w Sądzie Okręgowym w Łomży w dniach od 1 maja 2020 roku do 15 maja 2020 roku (2020-04-24 14:22) - (pdf) - 0,4MB
 6. Zarządzenie Nr – A-021-20/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr A-021-13/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Sądu Okręgowego w Łomży w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (2020-04-24 14:21) - (pdf) - 0,7MB
 7. Zarządzenie Nr – A-021-19/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr A-021-9/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań profilaktycznych związanych z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (2020-04-24 14:20) - (pdf) - 1MB
 8. A-021-17/20 - Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie przeciwdziałania COVID-19 (praca kuratorów) (2020-04-01 14:45) - (pdf) - 0,1MB
 9. Komunikat w sprawie dyżurów mediatorów stałych w Sądzie Okręgowym w Łomży (2020-03-30 11:50) - (pdf) - 0,1MB
 10. Zarządzenie Nr A-021-16/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr A-021-9/20 (2020-03-20 15:34) - (pdf) - 0,5MB
 11. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży nr A-021-15-20 w sprawie odwołanych rozpraw w miesiącu kwietniu 2020 r. (2020-03-20 15:29) - (pdf) - 0,1MB
 12. Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie podjęcia działań profilaktycznych (2020-03-13 16:40) - (pdf) - 0,1MB
 13. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie przeciwdziałania COVID-19 (2020-03-13 12:17) - (pdf) - 0,3MB
 14. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie odwołania wyznaczonych rozpraw (2020-03-13 10:05) - (pdf) - 0,1MB
 15. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży w sprawie odwołania wyznaczonych terminów wokand (2020-03-12 16:27) - (pdf)
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2020-03-12 16:21
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-12 16:26:15
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2021-02-26 14:31:03

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności