Sąd Okręgowy w Łomży

UWAGA!

Zarządzeniami Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży: Nr A-021-8/20 z dnia 12 marca 2020 r. i Nr A-021-15/20 z dnia 20 marca 2020 r. zostają zdjęte sprawy z wokand w terminie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. z wyjątkiem spraw pilnych.

Informację telefoniczną dotyczącą zdjętych rozpraw można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów:

  • I Wydział Cywilny –  tel.: 86 215 42 33, e-mail: wcywilny@lomza.so.gov.pl 
  • II Wydział Karny –tel.: 86 215 42 40, e-mail: wkarny@lomza.so.gov.pl 
  • III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – tel.: 86 215 42 60, e-mail: wpius@lomza.so.gov.pl 
  • Sekcja Penitencjarna- tel. 86 21 542 50, e-mail: spenitencjarna@lomza.so.gov.pl 
  • Biuro Obsługi Interesantów – tel. 86 215 42 48 , e-mail: boi@lomza.so.gov.pl 
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2020-03-12 16:21
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-12 16:26:15
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-03-23 12:58:37

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114