Sąd Okręgowy w Łomży

Komunikat w związku z działaniami podjętymi w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2  informujemy, że:

  1. Sąd Okręgowy w Łomży wstrzymuje od dnia  16 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednią, osobistą obsługę interesantów przyjmowanych przez: Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego 
   w Łomży i Kuratora Okręgowego oraz Sekretariaty Wydziałów i Oddziałów Sądu, Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnie Akt, a także osób, które nie są wezwane przez Sąd 
   do osobistego stawiennictwa na wyznaczonych rozprawach.
  2. Osoby wezwane na rozprawę lub badania (np. w charakterze świadka, uczestników postepowania, pełnomocników, obrońców, świadków), które wróciły z kraju/rejonu uznawanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem, proszone o niezwłoczne przekazanie tej informacji Kierownikowi Sekretariatu Wydziału, w którym toczy się sprawa celem przekazania informacji o powyższym przewodniczącym wydziału oraz sędziemu referentowi.
  3. W informacji należy zaznaczyć, że w ten sposób usprawiedliwiają Państwo swoje niestawiennictwo w sądzie oraz podać:
   • sygnaturę sprawy,
   • imię i nazwisko osoby wezwanej,
   • status w sprawie,
   • kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy,
   • termin rozprawy, na który jesteście Państwo wezwani
  4.  Brak dostępu do akt oraz niestawiennictwo na rozprawie uzasadnione stanem zdrowia  należy również zgłosić Kierownikowi Sekretariatu Wydziału, w którym toczy się sprawa celem przekazania informacji o powyższym przewodniczącym wydziału oraz sędziemu referentowi.
  5. Kontakt z Sądem możliwy będzie wyłącznie korespondencyjne, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych poniżej):
   • I Wydział Cywilny –  tel.: 86 215 42 33, e-mail: wcywilny@lomza.so.gov.pl 
   • II Wydział Karny –tel.: 86 215 42 40, e-mail: wkarny@lomza.so.gov.pl 
   • III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – tel.: 86 215 42 60, e-mail: wpius@lomza.so.gov.pl 
   • Sekcja Penitencjarna- tel. 86 21 542 50, e-mail: spenitencjarna@lomza.so.gov.pl 
   • Biuro Obsługi Interesantów – tel. 86 215 42 48 , e-mail: boi@lomza.so.gov.pl 
   • Oddział Administracyjny – tel. 86 215 42 53, e-mail: sekretariat@lomza.so.gov.pl 
   • Stanowisko do obsługi wniosków o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą 
   • tel. 86 215 42 54, e-mail: sekretariat@lomza.so.gov.pl 
   • Oddział Finansowy – tel. 86 215 42 71, e-mail: finanse1@lomza.so.gov.pl 
   • Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów tel.: 86 216 42 40 wew. 108, e-mail: ozss@lomza.so.gov.pl 
   • Punkt Informacyjny KRK/Kasa Sądu -  tel. 86 215 42 78. email: krk@lomza.so.gov.pl
    Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego:
    https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/elektroniczny-dostep-do-krajowego-rejestru-karnego, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/kontakt-krk
  6. Osoby wchodzące do budynku Sądu będą poddawane kontroli  pomiaru temperatury ciała.
  7. Wpłat prosimy dokonywać na konta Sądu Okręgowego w Łomży:
   •  z tytułu opłat sądowych :      konto nr 81101010490012832231000000,
   • zaliczki na opinie biegłych:  konto nr 21101010490012831398000000.

Szczegółowa informacja o numerach kont znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łomży www.lomza.so.gov.pl – Informacje - konta bankowe.

Wnioski – „zapytanie o udzielenie informacji o osobie”, „zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym” 
można uzyskać drogą elektroniczną, szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2020-03-12 07:59
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-12 07:59:43
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-04-03 12:51:22

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności