Sąd Okręgowy w Łomży

Komunikat w sprawie przyjmowania interesantów

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), uprzejmie informuję, że z dniem 16 marca 2020 r., Sąd Okręgowy w Łomży:

- wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów na okres od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.,

- wstrzymuje udostępnianie akt w Czytelni Akt, Wydziałach i Archiwum Sądu Okręgowego
w Łomży w okresie od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r.

Brak dostępu do akt oraz niestawiennictwo na rozprawie uzasadnione stanem zdrowia powinno być niezwłocznie zgłoszone Kierownikowi Sekretariatu Wydziału, w którym toczy się sprawa celem przekazania informacji o powyższym przewodniczącym wydziału oraz sędziemu referentowi.

Kontakt z Sądem możliwy będzie wyłącznie korespondencyjne, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- I Wydział Cywilny –  tel.: 86 215 42 33, e-mail: wcywilny@lomza.so.gov.pl

- II Wydział Karny –tel.: 86 215 42 40, e-mail: wkarny@lomza.so.gov.pl

- III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – tel.: 86 215 42 60, e-mail: wpius@lomza.so.gov.pl

- Oddział Administracyjny – tel. 86 215 42 53, e-mail: sekretariat@lomza.so.gov.pl

- Oddział Finansowy – tel. 86 215 42 71, e-mail: finanse1@lomza.so.gov.pl

- Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów tel.: 86 216 42 40 wew. 108, e-mail: ozss@lomza.so.gov.pl

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Ja Leszczewski dnia: 2020-03-12 07:55
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-12 07:56:58
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-12 07:58:39

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności