Sąd Okręgowy w Łomży

e-znaki

Sąd Okręgowy w Łomży uprzejmie informuje, iż przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że ogólne warunki reklamacji i ich uwzględnienie bądź nie, rozpatrywane będą indywidualnie z uwzględnieniem zasad wynikających m.in. z Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, które wskazują, że reklamacja jest zasadna wówczas, gdy postawą niezadowolenia klienta jest wada produktu lub usługi (np. w sytuacji wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności lub błędu po stronie sądu).

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2020-03-05 12:55
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-05 12:57:39
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-12-01 15:26:26

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności