Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

          W dniach 21 luty – 28 luty  2020 roku Ministerstwo Sprawiedliwości po raz osiemnasty   organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.  

Dyżury specjalistów podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw będą odbywały się w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach realizacji postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r., oraz m.in. Zaleceń Rady Europy z 1985 r. Nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie karny i Zaleceń Nr R (85)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przestępstw.

 

Grafik dyżurów w „Tygodniu Pomocy Osobom pokrzywdzonym Przestępstwem

w Sądzie Okręgowym w Łomży

 

 

Termin dyżuru

 

 

Osoba dyżurująca

 

Czas i miejsce dyżuru

 

Piątek

21.02.2020 r.

 

Asystent sędziego

SO w Łomży

budynek C, parter, pokój 6

10.00 – 12.00

 

Poniedziałek:

24.02.2020 r.

 

Kurator Okręgowy

SO w Łomży

budynek C, parter, pokój 4

10.00 – 12.00

 

Wtorek:

25.02.2020 r.

 

Kurator Okręgowy

SO w Łomży

budynek C, parter, pokój 4

10.00 – 12.00

 

Środa:

26.02.2020 r.

 

Kurator Okręgowy

SO w Łomży

budynek C, parter, pokój 4

10.00 – 12.00

 

Czwartek:

27.02.2020 r.

 

Kurator Okręgowy

SO w Łomży

budynek C, parter, pokój 4

10.00 – 12.00

 

Piątek:

28.02.2020 r.

 

Kurator Okręgowy

SO w Łomży

budynek C, parter, pokój 4

10.00 – 12.00

 

Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło w dniu 1 sierpnia 2008 roku z Komisją Europejską umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Podstawowym ogniwem Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw są Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem (OPOPP) działające na terenie całego kraju. Obecnie funkcjonuje 16 Ośrodków Pomocy.

Ośrodek zapewnia wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

W tym celu podejmuje działania mające służyć nawiązaniu współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania związane z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Więcej informacji na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych w kraju na ich rzecz znajduje się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Najbliższy ośrodek pomocy to;

OPOPP Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat" 16-400 Suwałki

 

W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonują wsparcia:

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOMŻY 

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji I Rynku Pracy
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113
kom. 884 657 604
e-mail: pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Wtorek – piątek: 09.00 – 16.00
Sobota 8.00-12.00

 LOKALNY PUNKT  POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W PIĄTNICY 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 10
kom. 518 595 704
e-mail: pokrzywdzeni.piatnica@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.30-17.30
Czwartek: 15.30-17.30

 LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1
kom. 518 595 676
e-mail: pokrzywdzeni.wysokie@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.30-16.30
Środa: 15.30-16.30
Czwartek: 15.30-16.30
Piątek: 15.30-16.30

 LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ZAMBROWIE 

Stowarzyszenie Abstynenta "Ostoja"
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
kom. 518 595 707
e-mail:pokrzywdzeni.zambrow@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 16.00-18.00
Czwartek: 16.00-18.00

 LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W KOLNIE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5
kom. 518 595 708
e-mail: pokrzywdzeni.kolno@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 15.30-16.30
Wtorek: 15.30-16.30
Środa: 15.30-16.30
Czwartek: 15.30-16.30

 LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W GRAJEWIE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
kom. 518 595 672
e-mail:pokrzywdzeni.grajewo@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Sobota: 08.00-12.00

 OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W EŁKU 

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA
19-300 Ełk, ul. Kościuszki 24A
kom. 518 213 707
e-mail: pokrzywdzeni.elk@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00-20.00
Wtorek – piątek: 09.00 – 16.00
Sobota 8.00-12.00

 LOKALNY PUNKT  POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SUWAŁKACH 

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
kom. 883 240 678
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 08.00-16.00
Wtorek: 08.00-16.00
Środa: 08.00-16.00
Czwartek: 08.00-16.00
Piątek: 7.30-11.30

 LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W JELENIEWIE 

Urząd Gminy 
16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3
kom. 883 240 678
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Piątek: 12.00-16.00

 LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W AUGUSTOWIE 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 
kom. 518 213 709
e-mail: pokrzywdzeni.augustow@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Czwartek: 15.00-19.00

 LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SEJNACH 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 34
kom. 518 213 704
e-mail: pokrzywdzeni.sejny@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 15.30-16.30
Środa: 15.30-16.30

 LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W OLECKU 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 31
kom. 518 213 773
e-mail: pokrzywdzeni.olecko@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Środa: 15.00-19.00

 LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W GOŁDAPI 

Centrum Informacji Turystycznej
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16
kom. 518 213 760
e-mail: pokrzywdzeni.goldap@pryzmat.org.pl

Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Wtorek: 13.00-17.00

 

*Pomoc prawna i psychologiczna udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty.
*Pomoc tłumacza migowego, tłumacza języka obcego/tłumacza migowego oraz mediatora organizowana jest po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.

 

W budynkach: Sądu Okręgowego w Łomży  i sądach rejonowych będą wyłożone ulotki informacyjne.

Więcej informacji na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych w kraju na ich rzecz znajduje się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Dodatkowo od 4 stycznia 2011 roku został uruchomiony telefon interwencyjno – informacyjny dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w ramach ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia" - nr tel. 22 668-70-00.                                                      

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2020-02-14 13:29
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-02-14 13:35:40
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-02-14 13:39:19

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności