Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 377/19

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie
dnia 17 stycznia 2020 r.
Sygn. akt I Ns 377/19

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioskodawca Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Sąd Rejonowy w Zambrowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 377/19.

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,.

  1. ogłasza, że w dniu 16 stycznia 2020r. zostało wydane postanowienie  dotyczące sporządzenia spis inwentarza spadku po Pawle Gostkowskim, s. Tadeusza i Leokadii, zmarłym w dniu 9 kwietnia 2018 r. w Zambrowie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu było Nowe Zakrzewo;
  2. poucza, że:
    Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Sędzia

Tomasz Makaruk

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2020-01-21 07:28
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-01-21 07:30:07
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2020-01-21 07:31:38

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090