Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 342/15

Wnioskodawca Ilona Tyszka, Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 342/15

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Ilony Tyszka postanowieniem z dnia 01 grudnia 2015r. zezwolił Ilonie Tyszce:

  • na złożenie do depozytu sądowego kwoty 17.122,98 (siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa i 98/100) zł tytułem spłaty zasądzonej na rzecz Sławomira Głębockiego postanowieniem tut. Sądu z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie I Ns 391/14 z wniosku Ilony Tyszki z udziałem Bronisławy Głębockiej i Sławomira Głębockiego o dział spadku i podział majątku wspólnego, która to kwota ma być wypłacona Sławomirowi Głębockiemu na jego wniosek

Wzywa się Sławomira Głębockiego do zgłoszenia się do Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 3 lat od daty niniejszego wezwania.

Po upływie wskazanego terminu nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu i jego przejścia na Skarb Państwa.

 

  Sędzia
Tomasz Makaruk

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Tomasz Makaruk dnia: 2020-01-17 15:26
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-01-17 15:29:19
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-01-20 09:18:41

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 31 07, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 31 07 wew. 0
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090