Sąd Okręgowy w Łomży

DSO-280-13/19 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony osób, obiektów i mienia

2019-12-09 - Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

 1. Ogłoszenie - Biuletyn Zamówień Publicznych (2019-11-21 13:25) - (pdf) - 11,1MB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2019-11-21 13:28) - (pdf) - 9,7MB
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty (2019-11-21 13:29) - (doc)
 4. Załącznik nr 2 - 5 do SIWZ - formularze cenowe (2019-11-21 13:30) - (xls) - 0,1MB
 5. Załącznik nr 6 do SIWZ wzór oświadczenia (2019-11-21 13:30) - (doc)
 6. Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz usług (2019-11-21 13:30) - (doc)
 7. Załącznik nr 8 do SIWZ- Wykaz osób (2019-11-21 13:31) - (doc)
 8. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz grup interwencyjnych (2019-11-21 13:31) - (doc)
 9. Załącznik nr 10 do SIWZ - wzór umowy (2019-11-21 13:37) - (pdf) - 3MB
 10. Załącznik nr 11 do SIWZ -obowiązki fizycznej służby ochrony i dozoru (2019-11-21 13:37) - (doc)
 11. Załącznik nr 12 do SIWZ wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (2019-11-21 13:37) - (doc)
 12. Załącznik nr 13 do SIWZ - wzór umowy przetwarzania danych osobowych (2019-11-21 13:38) - (pdf) - 1,6MB
 13. Załącznik nr ..... do Umowy nr .......... (2019-11-21 13:38) - (docx)
 14. Pytania i odpowiedzi z dnia 26.11.2019 r. (2019-11-26 14:29) - (pdf) - 1,5MB
 15. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 PZP (2019-11-29 15:02) - (pdf) - 0,7MB
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-12-12 17:36) - (pdf) - 0,8MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Piotr Dziedzic dnia: 2019-11-21 13:05
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-11-21 13:16:44
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-12-12 17:38:46

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114