Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - ochrona osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Łomży

Załączniki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (2019-11-06 14:44) - (pdf) - 2,5MB
 2. SIWZ (2019-11-06 14:44) - (pdf) - 6,9MB
 3. Załącznik Nr 1- Formularz oferty (2019-11-06 14:45) - (doc)
 4. Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy (2019-11-06 14:45) - (xlsx)
 5. Załącznik Nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (2019-11-06 14:45) - (docx)
 6. Załącznik Nr 4 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (2) (2019-11-06 14:48) - (docx)
 7. Załącznik Nr 5 - oświadczenie o przynależn. do grupy kapitałowej (2019-11-06 14:56) - (doc)
 8. Załącznik Nr 6 - umowa Cz.I (2019-11-06 15:01) - (doc) - 0,1MB
 9. Załącznik Nr 6a - umowa Cz.II (2019-11-06 15:02) - (doc) - 0,1MB
 10. Załącznik Nr 7- wykaz wykonanych usług (2019-11-06 15:02) - (doc)
 11. Załącznik Nr 8 - oświadczenie o uprawnieniach i wyposażeniu (2019-11-06 15:08) - (doc)
 12. Załącznik Nr 9 - oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia (2019-11-06 15:08) - (doc)
 13. Załącznik Nr 10 - klauzula informacyjna RODO (2019-11-06 15:09) - (doc)
 14. Odpowiedzi na pytania -13.11.2019r. (2019-11-13 11:30) - (pdf) - 2,1MB
 15. Informacja z otwarcia ofert (2019-11-15 13:44) - (pdf) - 0,7MB
 16. Informacja o wyborze ofert (2019-11-29 14:51) - (pdf) - 1MB
 17. Informacja o udzieleniu zamówienia (2019-12-09 14:52) - (pdf) - 0,3MB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Aneta Mierzejewska dnia: 2019-11-06 14:36
Upublicznienie: Radosław Jabłoński dnia: 2019-11-07 07:12:31
Ostatnia edycja: Radosław Jabłoński dnia: 2019-11-06 14:39:45
Przejście do archiwum: Radosław Jabłoński dnia: 2019-12-16 10:43:22

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności