Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji

W związku z organizacją obchodów Tygodnia Mediacji przypadającą na III tydzień października 2019r. Sąd Okręgowy w Łomży niniejszym informuje co następuje:
W dniach od 14 do 18 października 2019r. we wszystkich Sądach Okręgu odbędą się dyżury wykwalifikowanych osób upowszechniających mediację.
Celem dyżurów jest bezpłatna informacja i konsultacja w zakresie możliwości skorzystania z mediacji jako polubownego, tańszego i szybszego sposobu rozwiązania konfliktu lub sporu poza sądem przed wykwalifikowanym mediatorem oraz możliwość skorzystania z mediacji na podstawie skierowania bezpośrednio z sali rozpraw.
W Sadzie Okręgowym w Łomży:
Dyżury odbędą się w budynku Sądu przy ul. Dwornej 16 w dniach 14, 15, 17 i 18 października 2019r. w godzinach od 10 do 12., a w dniu 16 października 2019r. w godzinach od 12 do 14.
W Sadzie Rejonowym w Łomży:
dyżury odbędą się w budynku Sądu przy ul. Polowej 1 w dniach 14, 15, 16, 17 i 18 października 2019r. w godzinach od 9 do 14.
W Sadzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem:
dyżury odbędą się w budynku Sądu przy ul Ludowej 44 : w dniach 14, 15, 16, 17 i 18 października 2019r. w godzinach od 10 do 12.
W Sadzie Rejonowym w Grajewie:
dyżury odbędą się w budynku Sądu przy ul. Mickiewicza 3 w dniach 14, 15, 16, 17, 18 października 2019r. w godzinach od 9 do 12 oraz w dniu 17 października 2019r. w budynku Sądu przy ul. Kolejowej 1 w godzinach od 9 do 11.
W Sadzie Rejonowym w Zambrowie:
dyżury odbędą się w' budynku Sądu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 56 w dniach 14, 15, 16, 17 i 18 października 2019r. w godzinach od 9 do 10.


Zbiorcza lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w Okręgu Sądu Okręgowego w Łomży w 2019r.

 

Lp.

Data

Miejsce

Organizator

Działanie

1.

1-18. 10.2019r.

Sąd Okręgowy

w  Łomży

ul. Dworna 16

Sąd Okręgowy

w Łomży

Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dot. dyżurów i podanie do publ. wiadomości w mediach lokalnych oraz w Urzędzie Miasta, Starostwie, OZSS przy SO w Łomży

2.

14.10.2019r.

Sąd Okręgowy

ul. Dworna 16

 

Sala konferencyjna

godz. 9-11

Sąd Okręgowy

ul. Dworna 16

dyżur mediatora  w budynku Sądu ,informacje ,konsultacje, w godz. 10-12

Konferencja we współpracy z Podlaskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Białymstoku dla lokalnych przedsiębiorców pod hasłem „Przedsiębiorca wybiera mediacje”

3.

15.10.2019r.

Sąd Okręgowy

ul.  Dworna 16

Sala konferencyjna

godz. 9

Sąd Okręgowy

ul. Dworna 16

Symulacja mediacji przygotowana przez Centrum Mediacji przy PWSIiP w Łomży dla młodzieży

Dyżur mediatora w budynku Sądu, informacje, konsultacje w godz. 10-12

4.

16.10.2019r.

Sąd Okręgowy

ul. Dworna 16

Sąd Okręgowy

ul. Dworna 16

dyżur mediatora w budynku Sądu, informacje,konsultacje w godz. 12-14

5.

17.10.2019r.

Sąd Okręgowy ul. Dworna 16

Sąd Okręgowy

ul. Dworna 16

dyżur mediatora w budynku Sądu, informacje, konsultacje, w godz. 10-12

6.

17.10.2019r.

Sąd Okręgowy

ul. Dworna 16

godz. 12

Sąd Okręgowy

ul. Dworna 16

prelekcja Koordynatora ds. mediacji nt. propagowania mediacji rówieśniczej wśród młodzieży szkolnej

7.

18.10.2019r.

Sąd Okręgowy

ul. Dworna 16

Sąd Okręgowy

ul. Dworna 16

dyżur mediatora w budynku Sądu, informacje,konsultacje,   w godz. 10-12

8.

1-18.

10.2019r.

Sąd Rejonowy

w  Łomży

ul. Polowa 1

Sąd Rejonowy

w  Łomży

 

Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dot. dyżurów

9.

14.10.2019r.

Sąd  Rejonowy

w  Łomży

ul. Polowa 1

pokój 114

Sąd Rejonowy w Łomży

dyżur kuratora zawodowego 

 w godz. 9-14,

10.

15.10.2019r.

Sąd  Rejonowy

w  Łomży

ul. Polowa 1

 

pokój.nr.113

Sąd Rejonowy w Łomży

dyżur kuratora zawodowego

 w godz. 9-14,

11.

16.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Łomży

ul. Polowa 1

pokój nr. 116

sala konferencyjna

Sąd Rejonowy w Łomży

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji, informacje, konsultacje 

 w godz. 9-14,

debata oksfordzka

12.

17.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Łomży

ul Polowa 1 ,

pokój nr. 111

sala konferencyjna

Sąd Rejonowy w Łomży

dyżur kuratora zawodowego

w godz. 9-14  

 

 

 

symulacja mediacji          

13.

18.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Łomży ul. Polowa 1,

pokój nr. 111

Sąd Rejonowy w Łomży

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji, informacje, konsultacje,

 w godz. 9-14

14.

18.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Łomży ul. Polowa 1, sala konferencyjna

Sąd Rejonowy w Łomży

Salon mediatora w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracy- spotkanie z sędziami i mediatorami, panel dyskusyjny nt.” Dotychczasowe mediacje, doświadczenia i nieporozumienia, co zmienić by efektywniej współpracować w zakresie wypracowania porozumień”

Salon mediatora w sprawach karnych- spotkanie z sędziami i mediatorami –panel dyskusyjny nt.” Czy potrzebujemy mediacji w sprawach karnych, rola mediacji i sposób pracy z mediatorem”

15.

1- 18.

 10.2019r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul.Kolejowa 1,

Sąd Rejonowy w Grajewie

Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dot. dyżurów we wszystkich 3 lokalizacjach Sądu

16.

14.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul. Mickiewicza 3

Sąd Rejonowy w Grajewie

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji   w godz. 9-12

17.

15.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul. Mickiewicza 3

Sąd Rejonowy w Grajewie

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego  w mediacji

w godz. 9-12

18.

16.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul. Mickiewicza 3

Sąd Rejonowy w Grajewie

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji

w godz. 9-12

symulacja mediacji dla młodzieży szkół średnich przedstawiona przez  Koło Naukowe Wydz. Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

19.

17.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul. Mickiewicza 3

Sąd Rejonowy w Grajewie

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji

w godz. 9-12

oraz dyżur mediatora –Koordynatora Centrum Mediacji przy PWSIiP w Łomży

20.

18.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul. Mickiewicza 3

 

 

Sąd Rejonowy w Grajewie

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji

w godz. 9-12

 

 

21.

1-18.  10.2019r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dot. dyżurów

22.

14.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Zambrowie

dyżur mediatora,

konsultacje, informacje

w godz. 9-10

23.

15.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Zambrowie

dyżur mediatora

konsultacje , informacje

w godz. 9-10

24.

16.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie  

Sąd Rejonowy w Zambrowie

dyżur mediatora konsultacje, informacje, w godz. 9-10

25.

17.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Mediacje a aktualne problemy, wyzwania, perspektywy- dyskusja panelowa z udziałem sędziów, prokuratorów i przedstawicieli policji

w godz. 11-12

26.

18.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Zambrowie

dyżur mediatora konsultacje, informacje

w godz. 9-10

27.

1-18.10.

2019r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dot. dyżurów

28.

14.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

dyżur informacyjny asystenta sędziego  w zakresie  mediacji, konsultacje, w godz. 10-12

29.

15.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul.Ludowa 44

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

dyżur asystenta sędziego w zakresie  mediacji, konsultacje, w godz. 10-12

30.

16.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul.Ludowa 44

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul.Ludowa 44

dyżur asystenta sędziego

w zakresie  mediacji, konsultacje, w godz. 10-12

31.

17.10.2019r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul.Ludowa 44

Sąd Rejonowy w

Wysokiem Mazowieckiem

ul. Ludowa 44

dyżur asystenta sędziego w zakresie mediacji, konsultacje, w godz. 10-12

                       

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Rawa dnia: 2019-09-20 15:24
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-09-20 15:28:18
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-09-20 15:30:59

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114