Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 249/19

Wnioskodawca Janusz Kraszewski, Sąd Rejonowy w Zambrowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 249/19.

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Janusza Kraszewskiego.

  1. ogłasza, że w dniu 27 sierpnia 2019r. zostało wydane postanowienie  dotyczące sporządzenia spisu inwentarza majątku spadkowego po Anieli Kraszewskiej c. Józefa i Kazimiery, zmarłej w dniu 10 lipca 2010 r. w Zambrowie, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej w Zambrowie;
  2. poucza, że:
    Osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

 Sędzia

 Marta Kołakowska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Dąbkowska dnia: 2019-08-28 14:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-08-28 14:42:27

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090