Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja dla kandydatów na ławnika sądowego

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie o niekaralności kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku w punkcie 11 (patrz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1025 z późn. zm.)) - przepis prawa, z którego wynika, że koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 - Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).

Jednocześnie kandydat na ławnika powinien dołączyć do wniosku dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika, a w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej, jako pierwsza na liście (art. 162 § 6 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych).

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2019-05-29 10:59
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-05-29 11:03:41
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-05-29 11:04:50

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności