Sąd Okręgowy w Łomży

DSO-241-119/19 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów.

2019-04-18 Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. III i IV

Załączniki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (2019-03-21 15:31) - (pdf) - 8,4MB
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019-03-21 12:20) - (pdf) - 8,5MB
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (2019-03-21 12:22) - (doc) - 0,1MB
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy (2019-03-21 12:23) - (xlsx)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy (2019-03-21 12:23) - (xlsx)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy (2019-03-21 12:23) - (xlsx)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy (2019-03-21 12:24) - (xlsx)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw (2019-03-21 12:24) - (doc)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia (2019-03-21 12:24) - (doc)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy (2019-03-21 12:24) - (pdf) - 1,7MB
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (2019-03-21 12:25) - (doc)
 12. Pytania i odpowiedzi z dnia 27.03.2019 r. (2019-03-27 13:20) - (pdf) - 0,3MB
 13. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (2019-04-03 13:00) - (pdf) - 0,5MB
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-04-11 14:44) - (pdf) - 0,5MB
 15. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru ofert w częściach III i IV (2019-04-15 15:35) - (pdf) - 0,4MB
 16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. III i IV (2019-04-18 12:24) - (pdf) - 0,5MB
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2019-03-21 12:12
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-03-21 12:25:11
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-04-18 12:25:36

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114