Sąd Okręgowy w Łomży

DSO-241-113/19 - Zakup mebli wraz z dostarczeniem, wniesieniem i montażem

2019-04-30 Dodano: Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej

Załączniki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (2019-03-18 12:16) - (pdf) - 6,8MB
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019-03-18 12:16) - (pdf) - 6,7MB
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis mebli do SO w Łomży (2019-03-18 12:16) - (docx) - 1,8MB
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis mebli do SR w Zambrowie (2019-03-18 12:17) - (docx) - 1,9MB
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis mebli do SR w Wysokiem Mazowieckiem (2019-03-18 12:19) - (docx) - 1,2MB
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Część I, formularz cenowy (2019-03-18 12:19) - (xlsx)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Cześć II, formularz cenowy (2019-03-18 15:07) - (xlsx) - 0,1MB
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Część III, formularz cenowy (2019-03-18 12:20) - (xlsx)
 9. Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia - podstawa wykluczenia (2019-03-18 12:20) - (doc)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (2019-03-18 12:28) - (doc)
 11. Załącznik nr 9 - Wykaz dostaw (2019-03-18 12:29) - (doc)
 12. Załącznik nr 10 - Formularz oferty (2019-03-18 12:29) - (doc)
 13. Załącznik nr 11 - Wzór umowy (2019-03-18 12:30) - (pdf) - 2,4MB
 14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2019-03-20 13:07) - (pdf) - 0,7MB
 15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zamienna (2019-03-20 13:07) - (pdf) - 6,7MB
 16. Załącznik nr 2 do SIWZ - zamienny - opis mebli do SR w Zambrowie (2019-03-20 13:48) - (docx) - 1,9MB
 17. Pytania i odpowiedzi z dnia 28.03.2019 r. (2019-03-28 11:50) - (pdf) - 1,4MB
 18. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (2019-04-03 10:25) - (pdf) - 0,5MB
 19. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-04-23 14:30) - (pdf) - 0,8MB
 20. Zawiadomienie o zmianie terminu podpisania umów (2019-04-24 16:50) - (pdf) - 0,3MB
 21. Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (2019-04-30 15:16) - (pdf) - 3,7MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2019-03-18 12:12
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-03-18 12:30:37
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-04-30 15:15:38

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114