Sąd Okręgowy w Łomży

UCHWAŁA nr 3/2019

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łomży
z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łomży w pełni rozumie i popiera postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych wykonujących odpowiedzialną pracę w strukturze wymiaru sprawiedliwości.

Płace pracowników są relatywnie niskie  w stosunku do innych  ofert płacowych na rynku pracy i pozostają na niezmienionym poziomie od wielu lat, a waloryzacja w tym okresie była jedynie symboliczna. Podkreślamy, że funkcjonowanie sądów byłoby niemożliwe bez urzędników, asystentów i innych pracowników sądów, a ich praca i zaangażowanie ma ogromny wpływ na szybkość i sprawność postępowania.

Wynagrodzenia asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników sądów są w zasadzie zamrożone od 2011 roku. Może to spowodować i częściowo powoduje, że niedostateczne wynagrodzenia wpływają na rotacje pracowników sądów a przez to może następować zakłócenie w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przez sędziów. Obecne otoczenie rynkowe: ofert pracy i wynagrodzeń powoduje odpływ doskonale przygotowanej kadry urzędniczej sądów do innych zawodów. Odpowiedzialna praca pracowników wymiaru sprawiedliwości, będąca podstawą funkcjonowania sądów, zasługuje na należyte wynagrodzenie.

Apelujemy do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o niezwłoczne wprowadzenie podwyżek płac i regulacji zapewniających godziwe wynagradzanie pracowników sądownictwa oraz wprowadzenie stałego systemu waloryzacji tak ustalonych wynagrodzeń.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2019-03-06 14:45
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-03-06 14:47:42
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-03-06 14:50:18

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności