Sąd Okręgowy w Łomży

DSO-280-8/18 - Ochrona osób, obiektów i mienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018-11-15 08:46) - (pdf) - 8,8MB
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (2018-11-15 08:28) - (doc)
 3. Załącznik nr 2 - 5 do SIWZ - Formularze cenowe (2018-11-15 08:28) - (xls) - 0,1MB
 4. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia (2018-11-15 08:29) - (doc)
 5. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz usług (2018-11-15 08:29) - (doc)
 6. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób (2018-11-15 08:29) - (doc)
 7. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz grup interwencyjnych (2018-11-15 08:29) - (doc)
 8. Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy (2018-11-15 08:30) - (pdf) - 2,9MB
 9. Załącznik nr 11 do SIWZ - Obowiązki fizycznej służby ochrony i dozoru (2018-11-15 08:30) - (doc)
 10. Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (2018-11-15 08:30) - (doc)
 11. Załącznik nr 13 do SIWZ (2018-11-15 08:30) - (pdf) - 1,6MB
 12. Pytania i odpowiedzi z dnia 21.11.2018 r. (2018-11-21 12:20) - (pdf) - 0,8MB
 13. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (2018-11-23 14:34) - (pdf) - 0,3MB
 14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-12-06 08:39) - (pdf) - 0,4MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2018-11-15 08:25
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-11-15 08:31:05
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-02-27 14:26:25

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114