Sąd Okręgowy w Łomży

Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji

Zbiorcza lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji

                       w Okręgu   Sądu Okręgowego w Łomży w 2017r.


 

Lp.

Data

Miejsce

Organizator

Działanie

1.

16-20. 10.2017r.

Sąd Okręgowy w  Łomży ul. Dworna 16

Sąd Okręgowy
w Łomży

Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dot. dyżurów i podanie do publ. wiadomości w mediach lokalnych

2.

16.10.2017r.

Sąd Okręgowy ul. Dworna 16

Sąd Okręgowy
ul. Dworna 16

 

dyżur Kuratora Okręgowego przeszkolonego w mediacji  w budynku Sądu , informacje ,konsultacje, w godz. 10-12

3.

16.10.2017r.

Zakład Karny Grądy Woniecko

Sąd Okręgowy
ul. Dworna 16

 

Prelekcja koordynatora ds. mediacji dla osadzonych od godz. 9

4.

17.10.2017r.

Sąd Okręgowy ul. Dworna 16

 

Sąd Okręgowy
ul. Dworna 16 

 

dyżur mediatora w budynku Sądu, informacje,konsultacje w godz. 10-12

5.

17.10.2017r.

Zakład Karny w Czerwonym Borze

Sąd Okręgowy
ul. Dworna 16

 

Prelekcja koordynatora ds. mediacji dla osadzonych, od godz. 9 i seminarium dla wychowawców i pracujących ze skazanymi, od godz. 11

6.

18.10.2017r.

Sąd Okręgowy ul. Dworna 16

 

Sąd Okręgowy
ul. Dworna 16

 

dyżur mediatora w budynku Sądu, informacje, konsultacje, w godz. 10-12

7.

19.10.2017r.

Sąd Okręgowy ul. Dworna 16

 

Sąd Okręgowy
ul. Dworna 16

 

dyżur mediatora w budynku Sądu,   w godz. 10-12

8.

20.10.2017r.

Sąd Okręgowy ul. Dworna 16

Sąd Okręgowy
ul. Dworna 16

dyżur mediatora w budynku Sądu  w godz.12-14

9.

16.-20 10.2017r.

Sąd Rejonowy w  Łomży ul. Polowa 1

Sąd Rejonowy w  Łomży

 

Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dot. dyżurów

10.

16.10.2017r.

Sąd  Rejonowy w  Łomży ul. Polowa 1 pokój nr. 114

Sąd Rejonowy w Łomży

dyżur kuratora zawodowego  przeszkolonego w mediacji, informacje, konsultacje

 w godz. 9-14,

11.

17.10.2017r.

Sąd  Rejonowy w Łomży ul. Polowa 1 sala konferencyjna

Sąd Rejonowy w Łomży

dyżur mediatora w budynku Sądu w godz. 9-12

12.

18.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Łomży ul. Polowa 1 pokój nr. 114

Sąd Rejonowy w Łomży

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji,, informacje, konsultacje  w godz. 9-14,

13.

18.10.2017r.

VII Zamiejscowy Wydział Karnyw Kolnie ul.Wojska Polskiego 32

Sąd Rejonowy w Łomży

dyżur sędziego

w godz. 9-11

14.

19.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Łomży ul. Polowa 1, pokój nr. 117

Sąd Rejonowy w Łomży

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji, w godz. 9-14

15.

20.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Łomży ul. Polowa 1, sala konferencyjna

Sąd Rejonowy w Łomży

dyżur mediatora w godz. 9-12

16.

16.-20. 10.2017r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul.Kolejowa 1, ul. Mickiewicza 10 C i ul. Mickiewicza 3

Sąd Rejonowy w Grajewie

Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dot. dyżurów we wszystkich 3 lokalizacjach Sądu

17.

16.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul. Mickiewicza 3

Sąd Rejonowy w Grajewie

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji   w godz. 9-12

18.

17.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul. Mickiewicza 3

Sąd Rejonowy w Grajewie

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego  w mediacji w godz. 9-12

19.

18.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul. Mickiewicza 3

Sąd Rejonowy w Grajewie

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji w godz. 9-12

20.

19.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul. Mickiewicza 3

Sąd Rejonowy w Grajewie

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji w godz. 9-12

21.

20.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Grajewie ul. Mickiewicza 3

Sąd Rejonowy w Grajewie

dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji w godz. 9-12

22.

16.-20.  10.2017r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dot. dyżurów

23.

16.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Dyżur mediatora Konsultacje, informacje w godz. 9-10

24.

17.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Dyżur mediatora konsultacje , informacje w godz. 9-10

25.

18.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Dyżur mediatora konsultacje, informacje w godz. 9-10

26.

19.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Wymiana poglądów nt. celowości i jakości mediacji sądowych- dyskusja z udziałem sędziów, prokuratorów i policji

27.

20.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Zambrowie ul. Aleja Wojska Polskiego 56

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Dyżur mediatora konsultacje, informacje w godz. 9-10

28.

16.-20.

10.2017r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dot. dyżurów

29.

16.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji w godz. 10-12

30.

17.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul.Ludowa 44

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji w godz. 10-12

31.

18.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul.Ludowa 44

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji w godz. 10-12

32.

19.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji w godz. 10-12

33.

20.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Dyżur kuratora zawodowego przeszkolonego w mediacji w godz. 10-12

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Sebastian Krupiński dnia: 2017-10-11 15:10
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-10-11 15:15:50
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-10-11 15:32:09

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114