Sąd Okręgowy w Łomży

Komunikat dot. zaproszenia do współpracy osób chętnych do objęcia funkcji biegłego sądowego

KOMUNIKAT

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY

 

W związku z rosnącą ilością spraw oraz postępującym rozwojem nauki i techniki, zachodzi potrzeba wspierania wymiaru sprawiedliwości wiedzą i doświadczeniem specjalistów z różnych dziedzin. Współdziałanie takie uważa się za istotny element postępowania sądowego. 

            Obecnie chcielibyśmy nawiązać współpracę z lekarzami następujących specjalizacji: pediatrii, laryngologii (foniatrii), pulmonologii, chorób zakaźnych, nefrologii, diabetologii, alergologii, ortopedii, traumatologii, neurologii, rehabilitacji, psychiatrii oraz psychiatrii dziecięcej, chirurgii, neurochirurgii, kardiologii, medycyny sądowej, seksuologii.

Poszukujemy także specjalistów z innych dziedzin, w szczególności z zakresu: psychologii, psychologii dziecięcej, ekonomii, rachunkowości, poligrafii, budownictwa, geodezji, rolnictwa, szacowania nieruchomości, elektryki.

Wobec powyższego zapraszam wszystkie osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego - posiadające wiedzę wyższą niż przeciętna  w zakresie swojej specjalności - spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. 15.poz. 133) do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łomży.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Jan Leszczewski dnia: 2016-10-14 15:25
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-14 15:28:35
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-10-14 15:28:51

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114