Sąd Rejonowy w Łomży

2023

Załączniki

  1. Bilans Sądu Rejonowego w Łomży na dzień 31.12.2023 język polski (2024-05-10 11:54) - (pdf) - 257 KB
  2. Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2023 język polski (2024-05-10 11:54) - (pdf) - 290 KB
  3. Rachunek zysków i strat Sądu Rejonowego w Łomży na dzień 31.12.2023 język polski (2024-05-10 11:55) - (pdf) - 253 KB
  4. Zestawienie zmian w funduszu Sądu Rejonowego w Łomży na dzień 31.12.2023 język polski (2024-05-10 11:55) - (pdf) - 247 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2024-05-10 11:52
Upublicznienie: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2024-05-10 11:55:36
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2024-05-10 11:56:24

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności