Sąd Rejonowy w Łomży

2020

Załączniki

  1. Bilans Sądu Rejonego w Łomży na dzień 31.12.2020 r. język polski (2021-06-08 11:35) - (pdf) - 217 KB
  2. Informacja dodatkowa do bilansu Sądu Rejonowego w Łomży na dzień 31.12.2020 r język polski (2021-06-08 10:37) - (pdf) - 262 KB
  3. Rachunek zysków i strat Sądu Rejonowego w Łomży na dzień 31.12.2020 r. język polski (2021-06-08 11:35) - (pdf) - 211 KB
  4. Zestawienie zmian w funduszu Sądu Rejonowego w Łomży na dzień 31.12.2020 r. język polski (2021-06-08 11:36) - (pdf) - 202 KB
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2021-06-08 10:36
Upublicznienie: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2021-06-08 10:37:36
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2021-06-08 11:10:46

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności