Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2009 roku

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2008 r.

Wpływ
w  2009 r.

Załatwienie
w 2009 r.

Pozostało na dzień 31.12.2009 r.

I Wydział Cywilny

285

2249

2183

351

II Wydział Karny

190

2523

2431

282

III Wydział Rodzinny
i Nieletnich

139

549

507

181

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

323

7314

7215

422

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:55
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:56:42

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności