Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w 2010 roku

Nazwa wydziału

Pozostało na koniec 2009 r.

Wpływ
w  2010 r.

Załatwienie
w 2010 r.

Pozostało na dzień 31.12.2010 r.

I Wydział Cywilny

351

2476

2425

402

II Wydział Karny

282

2665

2640

307

III Wydział Rodzinny
i Nieletnich

181

594

605

170

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

422

7329

7377

374

Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:53
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-18 22:55:15

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności