Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 264/10

„Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem postanowieniem z dnia 13 września 2010 roku w sprawie Sygn. akt I Ns 264/10 z wniosku Anny Szuberskiej z udziałem Olgi Szuberskiej o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego, zezwolił wnioskodawczym Annie Szuberskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.675,55 (trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 55/100), z tytułu spłaty zasądzonej od wnioskodawczym Anny Szuberskiej na rzecz uczestniczki Olgi Szuberskiej prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 05.02.2010 r. Sygn. akt I Ns 364/05, która to kwota ma zostać wydana uczestniczce na jej wniosek bez żadnych warunków. Sąd wzywa uczestniczkę Olgę Szuberską, aby w ciągu sześciu miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosiła się i odebrała przedmiot świadczenia z depozytu sądowego."
Wytwarzający informację: dnia: 2010-12-28 14:03
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2010-12-28 14:04:31
Przejście do archiwum: dnia: 2011-02-01 07:46:29

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności