Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 318/23

    

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydział Cywilny postanowieniem z 9 listopada 2023 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 318/23 zezwolił Powiatowi Wysokomazowieckiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 39,00 (trzydzieści dziewięć) złotych z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 57/1, o powierzchni 0,0005 ha, położonej w obrębie Czyżew Ruś, gmina Czyżew, z zastrzeżeniem iż kwota powyższa ma zostać wydana osobom, które wykażą przysługujące im prawo własności ww. nieruchomości o nieuregulowanym obecnie stanie prawnym.

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty wezwania pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.”

 

 Sędzia
Krzysztof Kozłowski

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Krzysztof Kozłowski dnia: 2023-11-17 12:57
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-11-17 12:58:57

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności