Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 321/23

„Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydział Cywilny postanowieniem z 30 października 2023 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 321/23 zezwolił Powiatowi Wysokomazowieckiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 139,00 (sto trzydzieści dziewięć) złotych z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 204/8, o powierzchni 0,0010 ha, położonej w obrębie Waniewo, gmina Sokoły, z zastrzeżeniem iż kwota powyższa ma zostać wydana osobom, które wykażą przysługujące im prawo własności ww. nieruchomości o nieuregulowanym obecnie stanie prawnym.

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty wezwania pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.”         

                                                                                                             

 

Sędzia

Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-10-31 14:44
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2023-10-31 14:50:22
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2023-10-31 14:48:34

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności