Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 73/23

Sąd  Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie sygnatura I Ns 73/23, z wniosku Haliny Tyborowskiej i Tadeusza Tyborowskiego, o sporządzenie spisu inwentarza, wydał w dniu 16 marca 2023 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po  Adrianie Tyborowskim, synu Tadeusza i Haliny, PESEL: 89071509210, zmarłym 19 stycznia 2023 r. w Łomży, ostatnio zamieszkałym ul. Słoneczna 26, 18-220 Czyżew.

Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a mianowicie tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia
Izabela Topolska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-03-29 14:01
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-03-29 14:03:24

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności