Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Km 443/20 - Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem
Agnieszka Emilia Iwanowicz
Kancelaria Komornicza nr I w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie Rynek Piłsudskiego 53
NIP: 5423436954
tel. 86-275-02-12
Km 443/20

                   

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Agnieszka Emilia Iwanowicz na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2023r. o godz. 13:00  w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę pod adresem ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie w sali nr C , odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości  zabudowanej oznaczonej nr ewid 124 o pow 0,1200ha, położona w jednostce ewidencyjnej Klukowo, obręb 8 Kostry Śmiejki, powiat wysokomazowiecki, woj podlaskie.  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1W/00035420/3 . Nieruchomość kształtem zbliżona do prostokąta, o szerokości ok 23m. Ogrodzenie częściowe z siatki w ramach, zły stan techniczny. Nawierzchnia drogi dojazdowej: asfalt, droga gminna. Dostęp do drogi publicznej bezpośredni. Media infrastruktury technicznej w zasięgu energia, wodociąg. Na działce znajduje się budynek po byłej remizie o pow zabudowy ok 252m2 (ok. 26m2 znajduje się na nieruchomości sąsiedniej) oraz budynek pełniący funkcje wcześniej wc o pow zabudowy ok 14m2. Budynek jednokondygnacyjny, murowany z dachem dwuspadowym kryty eternitem. Budynek składa się z dwóch pomieszczeń z wiatrołapem oraz garażem, w którym kiedyś przechowywano pojazd Straży Pożarnej. W pomieszczeniach na podłodze deski drewniane, na ścianach powłoki malarskie. W wiatrołapie posadzka betonowa. Stolarka okienna stara drewniana, typu skrzynkowego. W pomieszczeniach znajduje się ogółem 4 piece kaflowe, którymi wcześniej był ogrzewany budynek. Stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wymaga kapitalnego remontu. Ponadto na działce znajduje się budynek murowany, który wcześniej pełnił funkcję wc zewnętrznego. Ograniczenie, uciążliwości sąsiedztwa: teren podmokły. Budynek zlokalizowany na działce ma przekroczoną granicę na działkę sąsiednią. Brak dojścia do działki znajdującej się za budynkiem.

Budynek handlowo - usługowy został wybudowany w latach ok 60tych. Nigdy nie był remontowany. Obecnie jest w stanie do kapitalnego remontu. Drugi z budynków: zewnętrzne wc również jest w stanie do kapitalnego remontu. Na podstawie oględzin nieruchomości ustalono, że w przypadku budynków występuje zużycie techniczne, które określona poziomie złym 75% zużycia.  Na końcu działki znajduje się rów melioracyjny.

Suma oszacowania wynosi 60 203, 00zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 135,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

6 020,30zł. W dziale III wskazanej nieruchomości wpisane jest prawo umowy dożywocia na rzecz Romana Eugeniusza Kostro i Haliny Kostro- którego wartość wynosi 264 549,00zł

W/w nieruchomości stanowi własność Marcina Kostro

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 -najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowa 44  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Agnieszka Emilia Iwanowicz

 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-01-24 09:36
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-24 09:38:47

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności