Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości KWLM1W/00015956/3 w celu zniesienia współwłasności

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem
Iwona Zaręba-Kowalczuk
Kancelaria Komornicza nr II w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Jagiellońska 55 110\
tel. 86 212 68 03   e-mail: wysokie.mazowieckie.zareba-kowalczuk@komornik.pl
II Km 415/22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Iwona Zaręba-Kowalczuk na podstawie art. 953 w zw. z art. 1066 Kodeksu postępowania cywilnego  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-02-2023r. o godz. 10:00  w    budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę przy ul. Ludowa 44   w sali nr  C  w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej   odbędzie się pierwsza licytacja 

  nieruchomości   stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną zlokalizowaną w miejscowości Szepietowo, gm. Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Z obrębu 0001 Szepietowo nr działki 26/7 o pow. 772 m2 położona przy ul Majora Hubala 7 w Szepietowie. Zabudowa na działce: budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, pow. użytkowa 126,6 m2 (niezamieszkały), budynek gospodarczy o pow. zabudowy 48 m2.

należącej  do : Roberta Szubert  (udział 1/2) oraz Katarzyny Agnieszki Szubert (udział 1/2)

dla której  Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LM1W/00015956/3  

Suma oszacowania wynosi 520 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    390 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 000,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna  32 16001462 1899 3024 4000 0001 
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 212 68 03
Termin oględzin nieruchomości wyznaczyłam na dzień 23.02.2023r. w godz. 08.00 do 08.15
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Zaręba-Kowalczuk Iwona 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Edyta Pacewicz dnia: 2023-01-24 08:53
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-24 09:05:52

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności