Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 280/22

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydział Cywilny postanowieniem z 29 grudnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 280/22 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 95,66 zł (dziewięćdziesiąt pięć 66/100 złotych), z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości położonej w Przybyszynie, o numerze ewidencyjnym 671/1, orzeczone decyzją Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 21.01.2022 roku, znak: GN.683.7.41.2021 - która to kwota ma zostać wydana następcom prawnym właściciela, którym według ewidencji gruntów była zmarła Mirosława Kuczabo córka Aleksandra i Henryki, na ich wniosek po złożeniu dokumentu potwierdzającego ich prawa do spadku.  Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty złożenia do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

Sędzia
Krzysztof Kozłowski

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Krzysztof Kozłowski dnia: 2023-01-05 10:43
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-05 10:44:59
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2023-01-05 10:53:43

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności