Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 235/22

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie sygnatura I Ns 235/22, z urzędu, wydał w dniu 26 września 2022 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Ireneuszu Wojciechu Bielińskim, zmarłym 6 stycznia 2020 roku w Zambrowie, którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w: Sokoły, ul. Szosa Mazowiecka 4. Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a mianowicie ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia
Edyta Pacewicz

 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2022-10-05 09:05
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-10-05 09:08:31

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności