Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 209/22

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydział Cywilny postanowieniem z 1 września 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 209/22 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty  1.634,00 (jeden tysiąc sześćset trzydzieści cztery) złote z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 663/1, o powierzchni 0.0074 ha, położonej w obrębie 0019 Przybyszyn, Gmina Ciechanowiec, z zastrzeżeniem, iż kwota powyższa ma zostać wydana osobom, które wykażą przysługujące im prawo własności ww. nieruchomości o nieuregulowanym obecnie stanie prawnym. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty złożenia do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.

Sędzia
Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2022-09-08 14:51
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-09-08 14:53:52
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-09-08 14:54:29

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności