Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 198/21

 

Postanowieniem z dnia 22.09.2021 roku, wydanym w sprawie sygn. akt I Ns 198/21 sąd orzekł o sporządzeniu spisu inwentarza po:
Adamie Truskolaskim, synu Ryszarda Bogdana i Bożeny, zmarłym dnia 12.06.2021 roku w Starych Niziołkach i tamże ostatnio stale zamieszkałym. Sąd poucza, że każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkobiercy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia
Krzysztof Kozłowski

 

 

Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2021-10-04 14:22
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-10-04 14:27:06

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności