Sąd Rejonowy w Grajewie

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie

 Z uwagi na wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce oraz w ramach działań zapobiegawczych prosimy, aby informacje o sprawach zawisłych w Sądzie Rejonowym w Grajewie pozyskiwane były drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w:

- Kasie/Biurze Podawczym w Sądzie Rejonowym w Grajewie nr tel. 86 272 02 93 bpod@grajewo.sr.gov.pl 

- I Wydziale Cywilnym - tel. 86 272 02 97 g.wcywilny@grajewo.sr.gov.pl 

- II Wydziale Karnym – tel. 86 272 02 87 g.wkarny@grajewo.sr.gov.pl

- III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich - tel. 86 272 02 88 g.wrodzinny@grajewo.sr.gov.pl 

- IV Wydziale Ksiąg Wieczystych – tel. 86 272 21 87 g.wksiag@grajewo.sr.gov.pl 

- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – tel. 797 30 48 93 kurator@grajewo.sr.gov.pl 

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP

- za pośrednictwem Portalu Informacyjnego.

 Jednocześnie apeluje się, aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, gdzie odnotowano chorobę wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 lub miały kontakt z takimi osobami, aby powstrzymały się od stawiennictwa w sądzie i poinformowały o tym drogą telefoniczną bądź mailową Kierownika Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy.

 W przypadku wyznaczenia terminu rozprawy osoby, o których mowa powyżej, tj. strony postępowania oraz pełnomocnicy, mogą złożyć wniosek o jej odroczenie, a świadkowie i biegli o usprawiedliwienie nieobecności

Poniżej linki do zarządzeń Prezesa i Dyrektora dot. ograniczeń w funkcjonowaniu Sądu Rejonowego w Grajewie:

A-022-27/20 – Zarządzenie  w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Grajewie w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

A-022-8/21 - Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Grajewie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z obsługą interesantów w Sądzie Rejonowym w Grajewie

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Agnieszka Skrodzka dnia: 2021-03-30 11:24
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-03-30 13:25:06
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-03-30 13:31:31

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74

Deklaracja dostępności