Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 14/21

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 26 lutego 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 14/21 zezwolił wnioskodawcy Szymonowi Jaźwińskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty  112.337,50 zł (sto dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) należnej uczestniczce Magdalenie Sadowskiej tytułem spłaty zasądzonej prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem z 20.12.2017 r., w sprawie I Ns 111/15, która to kwota ma zostać wydana uczestniczce Magdalenie Sadowskiej na jej wniosek. 

Wzywa się uprawnioną do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 3 lat od daty niniejszego wezwania. Po upływie wskazanego terminu nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu i jego przejście na Skarb Państwa.

 

Referendarz Sądowy
Anna Brandt

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Julita Aronowicz dnia: 2021-03-10 14:38
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-03-10 14:43:22
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2021-03-10 14:45:22

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności