Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 326/20

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 15 stycznia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 326/20 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Szepietowo na złożenie do depozytu sądowego kwoty 257,63 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) należnej tytułem części odszkodowania przyznanego decyzją Starosty Wysokomazowieckiego z 4 maja 2020 r., nr GN.683.21.3.2019 za przejęcie na własność Gminy Szepietowo nieruchomości zajętej pod drogę gminną, tj. działki oznaczonej nr geodezyjnym 27/56, o pow. 0,0066 ha, położonej w obrębie Szepietowo, z zastrzeżeniem, że depozyt ma zostać wydany spadkobiercom Krystyny Pruszyńskiej, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku.

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania. Po upływie wskazanego terminu nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu i jego przejście na Skarb Państwa.
Referendarz Sądowy
Anna Brandt

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2021-01-22 08:45
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2021-01-22 08:48:22

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności