Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 257/20

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 03.12.2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 257/20 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 390,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt  złotych) należnej tytułem odszkodowania przyznanego decyzją Starosty Wysokomazowieckiego z 23.06.2020 r., nr GN.683.18.28.2018 za przejęcie na własność Gminy Ciechanowiec nieruchomości zajętej pod drogę gminną, tj. działki oznaczonej nr geodezyjnym 2398, o pow. 0,0021 ha, położonej w obrębie miasta Ciechanowiec, z zastrzeżeniem że depozyt ma zostać wydany spadkobiercom Marianny Niewiarowskiej, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawa do spadku.

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania. Po upływie wskazanego terminu nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu i jego przejście na Skarb Państwa.                                                            

Referendarz sądowy
Anna Brandt

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Krzysztof Kozłowski dnia: 2020-12-09 15:11
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-12-09 15:12:34

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności