Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 152/20

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 19 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 152/20 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 526,50 zł (pięćset dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) należnej tytułem części odszkodowania przyznanego decyzją Starosty Wysokomazowieckiego z 2 stycznia 2020 r., nr GN.683.18.10.2018 za przejęcie na własność Gminy Ciechanowiec nieruchomości zajętej pod drogę gminną, tj. działki oznaczonej nr geodezyjnym 2424, o pow. 0,0011 ha oraz działki nr 2370/2 o pow. 0,0052 ha, położonej w obrębie miasta Ciechanowiec, z zastrzeżeniem że depozyt ma zostać wydany spadkobiercom Zdzisława Zenona Koc, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania. Po upływie wskazanego terminu nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu i jego przejście na Skarb Państwa.

 

Referendarz Sądowy

Anna Brandt

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2020-06-26 14:22
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-06-26 14:24:26
Przejście do archiwum dnia: 2020-07-26

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności