Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 107/20

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 4 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 107/20 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 501,00 zł (pięćset jeden złotych) należnej tytułem odszkodowania przyznanego decyzją Starosty Wysokomazowieckiego z 18 lutego 2020 r., nr GN.683.18.25.2018 za przejęcie na własność Gminy Ciechanowiec nieruchomości zajętej pod drogę gminną, tj. działki oznaczonej nr geodezyjnym 2436, o pow. 0,0009 ha, położonej w obrębie miasta Ciechanowiec, z zastrzeżeniem że depozyt ma zostać wydany spadkobiercom Mikołaja i Jadwigi Woźniak, po przedłożeniu dokumentów potwierdzających prawa do spadku.

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty niniejszego wezwania. Po upływie wskazanego terminu nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu i jego przejście na Skarb Państwa.

 

Referendarz Sądowy

Anna Brandt

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2020-06-09 12:42
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-06-09 12:44:46

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232