Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 137/20

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z dnia 29.05.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt. I Ns 137/20 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.575,33 zł (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze) należnej tytułem części odszkodowania przyznanego decyzją Starosty Wysokomazowieckiego z 17 lutego 2020 r., nr GN.683.18.3.2018 za przejęcie na własność Gminy Ciechanowiec nieruchomości zajętej pod drogę gminną, tj. działki oznaczonej nr geodezyjnym 1680/2, o pow. 0,0142 ha, położonej w obrębie miasta Ciechanowiec, z zastrzeżeniem że depozyt ma zostać wydany spadkobiercom Andrzeja Tymińskiego, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku.

 Wzywa się uprawninych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od dty niniejszego wezwania. Po upływie wskazanego terminu nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu i jego przejścia do Skarbu Państwa.

Referendarz Sądowy
Anna Brandt

 

 

 

 

         

                                                                                                                                                          

                                      

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2020-06-08 15:21
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-06-08 15:27:53

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232