Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 373/19

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny  prowadzi sprawę I Ns 373/19 z wniosku Marty Ciborowskiej, Marceliego Ciborowskiego o przyjęcie wykazu inwentarza po Grzegorzu Ciborowskim, PESEL 71112714732, zmarłym 19 lutego 2019 roku w Wysokiem Mazowieckiem, którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Wspólna 37.

         W sądzie spadku Marta Ciborowska złożyła wykaz inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia

Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Julita Aronowicz dnia: 2020-03-17 14:51
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2020-03-17 14:52:04

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232