Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 435/19

Sąd  Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie sygnatura I Ns 435/19, z wniosku Anny Wnorowskiej, o sporządzenie spisu inwentarza, wydał w dniu 31 stycznia 2020 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po  Karolu Wnorowskim, synu Zdzisława Dariusza i Anny, PESEL 84032216615, zmarłym 23 października 2019 r. w Brukseli, ostatnio zamieszkałym w Starych Wnorach 34, 18-208 Kulesze Kościelne.

Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a mianowicie tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.     

 

Sędzia
Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2020-02-11 12:32
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-02-11 12:37:16

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232