Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 434/18

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 17 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 434/18 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 372,23 zł (trzysta siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia trzy grosze) tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1964/1 o powierzchni 0,0033 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Ciechanowiec na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego, znak BI.6740.3.12.2017, nr 15/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „rozbudowa ulicy Wspólnej (nr 108938B drogi gminnej) w Ciechanowcu, z zastrzeżeniem iż kwota powyższa ma zostać wypłacona na wniosek spadkobierców uprzedniego współwłaściciela nieruchomości- Wincentego Kotkowicza, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku.
Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty złożenia do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.Referendarz sądowy
Anna Brandt

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2019-01-07 14:05
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-01-07 14:06:50
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-01-07 14:06:57
Przejście do archiwum dnia: 2019-02-08

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30 do 34
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności