Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 433/18

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 14 grudnia 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 433/18 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.248,52 zł (dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1303/1 o powierzchni 0,0042 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Ciechanowiec, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Ciechanowiec na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego, znak BI.6740.3.13.2017 nr 16/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącego zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „budowa i rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu, z zastrzeżeniem iż kwota powyższa ma zostać wypłacona spadkobiercom uprzedniej współwłaścicielki nieruchomości Genowefy Sawickiej, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku.
Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty złożenia do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.


Referendarz sądowy
Anna Brandt

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2019-01-07 14:03
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-01-07 14:05:03
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-01-07 14:09:25

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232

Deklaracja dostępności